#

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEW UPDATE

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูล 086-4128474, 038-088290-2 Fax : 038-388314

อ่านรายละเอียด

ตรวจเข้มคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าหอพัก

วันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ตรวจเข้มคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าหอพัก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19

อ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครหลักสูตร
English Program ควบคู่กับหลักสูตร Cambridge จากประเทศอังกฤษ

อ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนราชินีมูลนิธิ ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนราชินีมูลนิธิ
ปีการศึกษา 2565เปิดรับสมัครระดับชั้น ม.1 - 4 สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ประจำและไปกลับ

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา 2,000 บาท

ขณะนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านรายละเอียด