#

ห้องเรียนออนไลน์ราชินีมูลนิธิ
ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยลิงก์


คุณครูบอกรหัสชั้นเรียนให้นักเรียนทราบ หลังจากได้รับรหัสแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ classroom.google.com
2. ตรวจสอบว่าได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ถูกต้อง หากนักเรียนลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนบัญชี
ให้คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบน › เลือกหรือเพิ่มบัญชี
3. คลิกเข้าร่วมชั้นเรียน + ที่ด้านบน จากนั้นเลือก join class


4. ป้อนรหัสชั้นเรียนที่ได้รับจากคุณครูและคลิกเข้าร่วม